+38(096)05-46-123 info@vitonrg.com

СПОЖИВАЧАМ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором про постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними встановленими цінами. Електропостачальник до укладення зі споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу має надати інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір комерційних пропозицій.
Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії,правами та обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем договору.
Ціна на електричну енергію є економічно обґрунтованою, прозорою та недискримінаційною, що включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника електричної енергії, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі, оператора системи
розподілу та постачальника послуг комерційного обліку відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.
Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об’єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

У випадку виникнення спірних питань, звертайтеся за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 13 офіс 409 понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00

тел.: (099)-269-35-13  Олексій(Менеджер)

          (096)-054-61-23

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Директор – Штельмах Дмитро Анатолійович

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії у або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. В іншому випадку громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (Клопотання) і скарги.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Всі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якого оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути направлено з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронна звернення).

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не вимагають додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Вимоги до оформлення звернення споживача:

– обов’язково повинно бути вказано повне найменування споживача відповідно до установчих документів, юридична адреса, адреса місцезнаходження об’єкта електропостачання;
– викладено суть порушеного питання, пропозиції, заяви, скарги, повідомлення тощо;
– письмове звернення споживача повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

До звернення споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також за наявності документи, необхідні для розгляду звернення, які після його (її) розгляду повертаються споживачу. При поданні звернення в електронному вигляді, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

Детальніше: Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії (VIII. Порядок розгляду звернень, скарг та претензій споживачів)

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА СПОЖИВАЧІВ

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів:

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи
аварій на виробництві.

І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці:

1. Строк подачі інформації: Негайно
2. Кому подається інформація:
Для працівників – безпосередній керівник працівника або інша уповноважена особа на підприємстві.
Для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ «Віто Енерджи»
3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося, через засоби зв’язку або нарочним безпосередньо керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ ««Віто Енерджи» за телефоном: +38 (096)-054-61-23;+38 (063)-376-46-31

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці
1. Строк подачі інформації: Негайно
4. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС, центр обслуговування споживачів ТОВ ««Віто Енерджи» за телефоном: +38 (096)-054-61-23 ; +38 (063)-376-46-31
2. Порядок дій: Керівники на місцях, перш за все, повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Детальніше:
1. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06